1/10 -12 ถนนตรีเพชร แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กทม. 10200
(ชั้น 1 ศูนย์การค้าดิโอลด์สยามพลาซ่า)
โทร. 02-222-9534, 02-225-0539, 02-222-6028 | Fax. 02-225-5724
www.khunhua.com | e-mail: sales@khunhua.com

6-8 ถนนตรีเพชร แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กทม. 10200
โทร. 02-621-3270-73 Fax. 02-621-3275

14/1-3 ถนนตรีเพชร แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กทม. 10200
โทร. 02-222-2266 | Fax.02-222-2612
www.tdcgold.com | e-mail : online@tdcgold.com

14/1-3 ถนนตรีเพชร แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กทม. 10200
โทร. 02-222-2266 | Fax.02-222-2612

6-8 ถนนตรีเพชร แขวงวังบูรพาภิรมย์
เขตพระนคร กทม. 10200
Fax. 02-621-3275
www.khunhuagroup.com

CALL US
02-621-3388

พิกัด (COORDINATES)

ละติจูด | Latitude
13.746667
ลองติจูด | Longtitude
100.499617