ตำแหน่งที่กำลังรับสมัคร
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างทองคุณฮั้ว (หล่อ)
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างทองคุณฮั้ว (หล่อ)
บริษัท หล่อเซ่งเฮง จำกัด
บริษัท หล่อเซ่งเฮง จำกัด
บริษัท ที.ดี.ซี. โกลด์ จำกัด
บริษัท ที.ดี.ซี. โกลด์ จำกัด
บริษัท เค.จี.อาร์ กรุ๊ป จำกัด
บริษัท เค.จี.อาร์ กรุ๊ป จำกัด